Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ στο www.thanopoulos.gr

 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το www.thanopoulos.gr είναι ο «Δικτυακός τόπος» που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Super Market της Εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία, επί της οδού Αίαντος και Χαρ. Τρικούπη αριθ. 164, Τ.Κ. 14671, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 094053607 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με αριθμό ΓΕΜΗ  296801000, τηλ. 2106254504, φαξ 2106254494, email [email protected] (εφεξής η «Εταιρεία», η «Επιχείρηση», «το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», το/η «thanopoulos.gr», το/η «thanopoulos», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται, ως κύριος αυτού.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού τόπου και Αγορών, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους  Γενικούς Όρους Αγοράς, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (εφεξής οι «Όροι  Χρήσης και Αγορών» ή «Γενικοί Όροι»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία στο thanopoulos.gr, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Εγγραφή Μέλους,Newsletters), ή/και διενεργείτε αγορές στο Ηλεκτρονικό μας Supermarket.

Πριν εισέλθετε στο Δικτυακό Τόπο και κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του ή προβείτε σε αγορές στο Ηλεκτρονικό μας Supermarket, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρόντες Γενικούς Όρους και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια ή χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του thanopoulos.gr, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Γενικούς Όρους, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο thanopoulos.gr.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των Υπηρεσιών μας στο thanopoulos.gr, ούτε να προβείτε σε αγορά προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας Supermarket. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεία σας στο Δικτυακό Τόπο και στο Ηλεκτρονικό μας Supermarket, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτό, την εγγραφή σας ως Μέλος ή στο Newsletter της Επιχείρησής μας ή την αγορά των προϊόντων μας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους κρίνεται απαραίτητη, καθόσον η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Γενικούς Όρους, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε Αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές στο thanopoulos.gr σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Γενικών Όρων, δεν καταλαμβάνει παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις Υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρεία μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις Αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο thanopoulos.gr. Οποιαδήποτε ενέργειά σας, χρήση ή συναλλαγή σας στο thanopoulos.gr μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας αναφορικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση αυτών (Γενικών Όρων), καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία. 

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου/ Ηλεκτρονικού Supermarket ή ορισμένων Υπηρεσιών στο thanopoulos.gr ή την εμπορία ορισμένων Προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας Supermarket.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤHANOPOULOS.

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1.  ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία μας στο Δικτυακό Τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες από το Ηλεκτρονικό μας Supermarket. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

2.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της Εταιρείας ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό Supermarket. Ωστόσο όσοι προβούν σε άνοιγμα Λογαριασμού στο thanopoulos.gr (Βλ. Ενότητα ΙΙΙ.2.1.1) θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή (ανοίγματος Λογαριασμού). Η εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter του thanopoulos.gr είναι δυνατή και σε μη Μέλη, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Επιχείρησής μας ή/και άλλων ιστότοπών του, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ ενημερωθείτε ΕΔΩ

Η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν ευθύνεται αν τα Newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοσή τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Εταιρείας μας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού Τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.

3.  ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ     

3.1 Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/Καταναλωτή.

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και του Ηλεκτρονικού Supermarket και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η συμμετοχή ως Μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο thanopoulos.gr, τα οποία η Επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

 

3.2  Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού Supermarket) για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο,  χυδαίο,  άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας, η οποία δύναται να (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Επιχείρησης των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Supermarket.

Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα, (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο thanopoulos.gr από τα Μέλη του, (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.

Επίσης απαγορεύεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η τυχόν παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου της. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο και μέσο να προκαλέσετε αξιόποινες πράξεις στο ή μέσω του Δικτυακού Τόπου που να προσβάλλουν δικαιώματα της Εταιρείας, των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απαγόρευση αποστολής spam ή άλλου υλικού επιζήμιου για τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων.

Η σύνδεσή σας στο Δικτυακό μας Τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων.

3.3  Περιορισμός Εγγυήσεων - Ευθύνης

Η Εταιρεία μας ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπουν ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο Δικτυακός Τόπος και το Ηλεκτρονικό Supermarket να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος Δικτυακού Τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το Ηλεκτρονικό Supermarket μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, (δ) τα προϊόντα προς διάθεση να είναι σε καλή γενικά κατάσταση, συσκευασμένα και καθαρά, κατάλληλα και ασφαλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο η Εταιρεία μας ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωσή σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Επιπλέον η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, οι εκπρόσωποί της, προστηθέντες της, συνεργάτες και οποιοσδήποτε λειτουργεί εξ’ ονόματός της, ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των Προϊόντων που διατίθενται μέσω του thanopoulos.gr αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Παρ’ όλα αυτά, οι Χρήστες αποδέχονται ότι το thanopoulos.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το Σύνολο ή τμήμα του Δικτυακού Τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Δικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ένδο-συμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν,η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού Supermarket υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του Δικτυακού Τόπου, των Internet ServiceProviders, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου ή ορισμένων Υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων Προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού Supermarket, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Επιχείρησής μας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες εμείς δεν παρέχουμε εγγυήσεις και δεν φέρουμε υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (γ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο thanopoulos.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνετε ως δώρο.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτων. 

Η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά. Ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που παρέχονται στο thanopoulos.gr ή Υπηρεσίες που παρέχει μέσω του Δικτυακού Τόπου. Η Εταιρεία μας δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή Μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά ημών. Εξυπακούεται ότι το Μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του thanopoulos.gr με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν συναινέσουμε ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί στη διατήρηση εκ μέρους μας των προσωπικών του στοιχείων στο σύστημά μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να ταυτοποιήσουμε τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Γενικών Όρων από το Μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το Μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.

Η Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των Χρηστών και Μελών. Ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειάς της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη μας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη μας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

Τέλος σημειώνουμε πως ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών των εκπεφρασμένων στις Αξιολογήσεις. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, οι οποίες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αντιβαίνουν στους όρους και στους σκοπούς της. Επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, για ζημιές και βλάβες που προκλήθηκαν εξαιτίας της μη δημοσίευσης τυχόν τέτοιων πληροφοριών ή/και λόγω ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων που τυχόν η Εταιρεία μας δεν απέσυρε. 

 1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεσή μας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων ή Εταιρειών που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία μας και προβάλλονται στο Δικτυακό Τόπο είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας μας και των τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.thanopoulos.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Με τους παρόντες Γενικούς Όρους παρέχουμε σε εσάς περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικά του στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδειά μας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων μας, των προϊόντων, της εμπορικής μας πολιτικής (εκπτώσεις- ticket restaurant κτλ), εξόρυξη δεδομένων κ.α. Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω μόνο για προσωπική σας χρήση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε linking Framing του Δικτυακού μας Τόπου χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει. Το αυτό ισχύει και για τυχόν χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της Εταιρείας μας.

 1.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από εμάς και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως προβείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.

 1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1  Αναγνώριση Πελάτη

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Supermarket επιτυγχάνεται με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο των συναλλαγών σας στο thanopoulos.gr, όπως περιγράφονται τόσο στην ενότητα περί πληρωμής όσο και κατωτέρω.

 

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το όνομα χρήστη (username) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

 

6.2  Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το Χρηστή/Μέλος στο thanopoulos.gr  είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 •     Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 •     Το thanopoulos.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 •     Στην περίπτωση που το thanopoulos.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου εκ μέρους τους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους Χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies του thanopoulos.gr, διαβάστε την Πολιτική Cookies

H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Στο thanopoulos.gr λαμβάνεται από εμάς κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό, απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό Τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο, ή περιεχόμενο μη σύννομο κατά την απόλυτη κρίση του. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με το thanopoulos.gr. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε την καταλληλόλητα και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή η Εταιρεία μας να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

 

 1.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNALLINKS)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές στο thanopoulos.gr. Το thanopoulos.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το thanopoulos.gr παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

 1.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τη χρήση των Υπηρεσιών του, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι αυτές πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας αναφορικά με το λόγο που δημιουργούνται. Οποιαδήποτε παράπονα, σχόλια, προτάσεις, κτλ θέλετε να μας υποβάλεται, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνίας».

 1.  SOCIAL MEDIA

Οι Χρήστες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μας μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, Linkedin, Instagram, (εφεξής «Social Media») για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή σας με τα Social Media ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Social Media. Εμείς ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε αυτούς, ούτε και ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων.

 

 1.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία μας και οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί από μη νόμιμη ή μη σύμφωνη με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς από το ηλεκτρονικό Supermarket). Σε κάθε περίπτωση, που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη αποδεδειγμένα σε βαριά αμέλεια της Εταιρίας μας (εξαιρούμε τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια) , η Εταιρία θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια της εταιρίας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

                                                                                    

ΙΙΙ.        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ www.thanopoulos.gr

Οι κατωτέρω Γενικοί Όροι αφορούν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργούνται πωλήσεις – αγορές τόσο μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όσο και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών και παραγγελιών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας (fax) (εφεξής «Γενικοί Όροι Αγορών»). Πωλητής είναι η Εταιρεία.

 

 1. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ μέσω του Δικτυακού Τόπου προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση σε καταναλωτές (B2C) προϊόντα των συνεργαζόμενων προμηθευτών (παραγωγοί, διανομείς, εισαγωγείς, συσκευαστές κτλ.) (οι «Προμηθευτές»), τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αποτελούνται από τρόφιμα, ποτά, είδη οικιακής χρήσης, καλλυντικά κτλ. (εφεξής τα «Προϊόντα»).

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα Προϊόντα που προβάλλονται στο thanopoulos.gr είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, οι δε φωτογραφίες αυτών, με εξαίρεση τις ημερομηνίες παρασκευής – λήξης των προϊόντων, οι οποίες δεν αναγράφονται στις φωτογραφίες, καθόσον αυτές (φωτογραφίες ελήφθησαν από τυχαία δείγματα – τεμάχια), αποτελούν πραγματική και ρεαλιστική απεικόνιση των Προϊόντων μας, ωστόσο οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη α) τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ελλείψεων ή λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου ή β) λόγω ανωτέρας βίας ή γ) τυχόν αλλαγών/τροποποιήσεων/προσθηκών που έχουν γίνει εκ μέρους των Προμηθευτών στη συσκευασία, λογότυπο, ετικέτα, συστατικά κάποιων εκ των προϊόντων κτλ σε χρόνο μεταγενέστερο της φωτογράφησής τους και της προβολής τους στο Δικτυακό Τόπο, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται πλήρως η εμπορική τοποθέτηση του Προϊόντος ώστε να πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν, έχουν όμως ως αποτέλεσμα η φωτογραφία να μην ανταποκρίνεται επακριβώς στο προϊόν. Επιπλέον οι πληροφορίες που αναφέρονται στις συσκευασίες των Προϊόντων και αφορούν για παράδειγμα τα συστατικά, οδηγίες χρήσης, κ.α. έχουν αναγραφεί με ευθύνη των Προμηθευτών και το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα, πληρότητα και εγκυρότητα αυτών. Ειδικότερα για τυχόν σφάλματα στις τιμές των Προϊόντων μας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Ενότητα III.2.4 κατωτέρω. Ειδικότερα αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων, το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν δύναται να δεσμεύει ποσότητες προϊόντων την στιγμή μιας παραγγελίας, και διατηρεί ρητή επιφύλαξη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό του κατάστημα, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία πωλούνται τα προϊόντα, και του πλήθους των κωδικών. Στους παρόντες όρους γίνεται ρητή αναφορά στις επιλογές σας σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα βρίσκεται σε έλλειψη.

Το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα όπως επιλέξει κατά την ελεύθερη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια τα Προϊόντα που θα διαθέτει προς πώληση, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησής, συγκατάθεσής σας ή/και απλής ενημέρωσής σας.  Το αυτό ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οποιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθούμε κατά καιρούς, καθόσον ο καθορισμός αυτός βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρειά μας. 

Όλα τα Προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, όπως για παράδειγμα μεταπώληση.

 1.                   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

2.1              Υποβολή παραγγελίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος - Ολοκλήρωση σύμβασης πώλησης

2.1.1      Βασική Προϋπόθεση Υποβολής Παραγγελίας

 

Προκειμένου να μπορέσετε να υποβάλετε την παραγγελία σας θα πρέπει καταρχήν να τσεκάρετε αν ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε, εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή από την Εταιρεία μας. Για να δείτε αν η περιοχή που σας ενδιαφέρει εξυπηρετείται, θα πρέπει να πάτε στην Ενότητα «Δείτε αν Εξυπηρετείστε», στην αρχική μας σελίδα. Αν δεν εξυπηρετείται ο ταχυδρομικός κώδικας-περιοχή που πληκτρολογήσατε, μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια άλλη διεύθυνση που σας βολεύει. Σύντομα θα πραγματοποιούνται παραδόσεις και σε άλλες περιοχές εντός και εκτός Αττικής, οπότε πιστεύουμε σύντομα και στην δική σας διεύθυνση. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8000888.

 

2.1.2        Λογαριασμός Μέλους

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για λόγους διευκόλυνσης σε μελλοντικές σας αγορές μπορείτε με την πρώτη σας αγορά να προχωρήσετε στο άνοιγμα του προσωπικού σας Λογαριασμού στο thanopoulos.gr πραγματοποιώντας εγγραφή ως Μέλος. Η διαδικασία εγγραφής ως Μέλος και το άνοιγμα Λογαριασμού σας στο thanopoulos.gr είναι γρήγορη και απλή: Επιλέγετε «Είσοδος», εικονίδιο που βρίσκεται στην πάνω δεξιά θέση της σελίδας μας, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής δηλώνοντας όνομα, επώνυμο, email, Τηλέφωνο κινητό υποχρεωτικά και προαιρετικά σταθερό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, περιοχή, πόλη, ΤΚ, νομός), τον αριθμό της κάρτας Bonus, εφόσον υπάρχει, ή το συνδεδεμένο με αυτή αριθμό τηλεφώνου σας. Λογαριασμό μπορείτε να δημιουργήσετε και μέσω του προσωπικού σας Λογαριασμού που τηρείτε στο Facebook. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως Μέλος πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε, ενώ εμείς βασιζόμαστε αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Επιχείρησή μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο thanopoulos.gr, για την εξυπηρέτησή σας αναφορικά με την αγορά και παράδοση των Προϊόντων που αγοράζετε από το ηλεκτρονικό Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (πχ  για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή και για την αποστολή σε εσάς των αγορασθέντων Προϊόντων) και επιπλέον για την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων και άλλων διαφημιστικών, προωθητικών μας ενημερώσεων. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων[P4] του Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω συναλλαγών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

Επειδή το άνοιγμα Λογαριασμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια παραγγελίας σας, ακόμα και αν δεν έχετε Λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσετε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας.

 

Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος Χρήστης, πραγματοποιείστε την είσοδό σας στο Λογαριασμό σας ακολουθώντας το αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της αρχικής σελίδας του Δικτυακού Τόπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και Αγοράς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή Μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση [email protected].

 

2.1.3    Υποβολή Παραγγελίας  

 

Για να βρείτε τα Προϊόντα που σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες που βρίσκονται στην κεντρική σελίδα στην Ενότητα «Προϊόντα», ή μέσω των κατηγοριών στο τέλος της κεντρικής σελίδας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει στην ενότητα «αναζήτηση» που βρίσκεται στην αρχική σελίδα. Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε ένα προϊόν με βάση τη μάρκα του, πηγαίνοντας και πάλι στο κεντρικό ΜΕΝΟΥ της σελίδας. Καθημερινά ανανεώνουμε τα προϊόντα μας και τα ανεβάζουμε στο ηλεκτρονικό μας Supermarket, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία και να καλύπτουμε περισσότερες επιθυμίες και ανάγκες. Αν σε περίπτωση δε βρίσκεται το προϊόν που επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνώντας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210-8000888, ή στέλνοντας emailστη διεύθυνση customer-service@thanopoulos.gr.

Να σημειωθεί ότι όταν ένα προϊόν δεν έχει διαθέσιμη φωτογραφία, δε σημαίνει και ότι δεν υπάρχει στο ηλεκτρονικό Supermarket μας.

Μπορείτε επιπλέον να επιλέξτε τα Προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε κάνοντας κλικ στο Link/εικονίδιο "TO ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΟΥ" το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος του Προϊόντος στο Δικτυακό Τόπο. Μεταφερθείτε στη σελίδα που βρίσκεται το καρότσι σας ώστε να δείτε ολοκληρωμένη την παραγγελία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αφαίρεσης/διαγραφής (“Χ”) για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Μπορείτε επίσης να γεμίσετε το καλάθι και με τη βοήθεια της λίστας σας. Οι λίστες είναι ο πιο εύκολος τρόπος για την εύρεση και την ομαδοποίηση των αγαπημένων σας προϊόντων. Εκεί μπορείτε να αποθηκεύετε τα προϊόντα της προτίμησής σας, ώστε σε επόμενες παραγγελίες να μη χρειάζεται να ψάχνετε από την αρχή. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ή και περισσότερες λίστες και να τις ονομάσετε όπως επιθυμείτε. Προσθέστε σε αυτές όσα προϊόντα χρειάζεστε, είτε μαζικά αντιγράφοντας το καλάθι σας, είτε ατομικά προσθέτοντας το κάθε προϊόν ξεχωριστά. Μπορείτε να προσθαφαιρείτε προϊόντα από τος λίστες σας οποτεδήποτε. Μπορείτε να μεταφέρετε ολόκληρη τη λίστα ή και μέρος της στο καλάθι σας για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Σας χορηγείται η δυνατότητα να γράψετε και να μας απευθύνετε διευκρινίσεις αναφορικά με ορισμένα προϊόντα που θα επιλέξετε,(πχ αν θα είναι σε συσκευασία δώρου, αν πρόκειται για δώρο να αφαιρεθεί η τιμή, αν δεν υπάρχει μια μάρκα να επιλέξουν μια άλλη κτλ.),  μεταβαίνοντας στη σελίδα «το Καρότσι μου» ή/και από τη »λίστα» σας. Έχετε την επιλογή κατά την υποβολή της παραγγελίας σας να δηλώσετε αν επιθυμείτε, σε περίπτωση έλλειψης του προϊόντος που επιθυμείτε να αγοράσετε ή επαρκούς ποσότητας αυτού, (α) να σας καλέσουμε τηλεφωνικά για να μας πείτε εναλλακτικές λύσεις ή (β) να αντικαταστήσουμε αυτό με άλλο προϊόν αντίστοιχο, ή αντίστοιχες ποσότητες σε συγκεκριμένο προϊόν κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ή (γ) να μην αντικατασταθεί, ή (δ) να δηλώσετε ότι επιθυμείτε στα σχόλιά σας κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας χορηγήσετε υποχρεωτικά ορισμένες σημαντικές για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας προσωπικές σας πληροφορίες αναφορικά με την πληρωμή και την αποστολή των Προϊόντων: τη διεύθυνση παράδοσης ή παραλαβής, ημέρα και ώρα παράδοσης ή παραλαβής και τον τρόπο πληρωμής. Μόλις προσθέσετε το πρώτο προϊόν στο καρότσι αυτόματα θα μεταφερθείτε στη σελίδα που θα σας ζητήσει να επιλέξετε επιθυμητή διεύθυνση παράδοσης ή παραλαβής. Αφού ολοκληρώσετε με τον ορισμό της διεύθυνσης παράδοσης – παραλαβής, θα οδηγηθείτε στο πεδίο που θα πρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να γίνει η παράδοση παραλαβή των Προϊόντων. Περισσότερα για το χρόνο παράδοσης μπορείτε να δείτε στην Ενότητα ΙΙΙ.3.2.

Εάν το καλάθι των αγορών σας περιέχει και προϊόντα που ζυγίζονται (πχ είδη μαναβικής, ιχθυοπωλείου και κρεοπωλείου) η τελική τους τιμή υπολογίζεται κατά προσέγγιση, καθόσον το ακριβές ποσό καθορίζεται από το βάρος του προϊόντος. Για το λόγο αυτό το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας που υπολογίζεται κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας, δύναται να έχει μια μικρή απόκλιση από το τελικό, που προσδιορίζεται κατά τη συλλογή των προϊόντων σας από εμάς. Εάν δεν υπάρχουν προϊόντα στην παραγγελία σας που να πρέπει να ζυγιστούν, τότε το εκτιμώμενο ποσό είναι και το τελικό.

Μόλις τοποθετήσετε στο «ΚΑΡΟΤΣΙ» σας τα τελικά Προϊόντα και συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, αναφορικά με την παράδοση, και τον τρόπο πληρωμής, σας απομένει ακόμα ένα βήμα για να υποβάλετε την παραγγελία σας: το «κλικ» στο πεδίο με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Αγορών και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μόλις πραγματοποιηθεί και η αποδοχή των όρων και Πολιτικών της Εταιρείας μας, κάνετε «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», οπότε και στο σημείο αυτό η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην εταιρεία μας.

Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα εξαργύρωσης των διατακτικών και τυχόν δώρο-επιταγών σας, πραγματοποιείται ως εξής: Κατά την παράδοση παραλαβή, παραδίδετε στο μεταφορέα μας τις διατακτικές / δώρο-επιταγές, οπότε και η αντίστοιχη αξία αυτών θα αφαιρεθεί από την παραγγελία σας 

Οι παραγγελίες σας μπορεί να πραγματοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας και σε καθημερινή βάση χωρίς εξαιρέσεις, με τη ρητή επιφύλαξη της μη εκτέλεσης αυτών εφόσον υποβληθούν κατά τις μη εργάσιμες Κυριακές ή/και τις επίσημες Αργίες . Με την υποβολή της παραγγελίας σας θα αποδέχεστε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το αυτό ισχύει κάθε φορά που θα υποβάλλετε την παραγγελία σας στο thanopoulos.gr.

Σε περίπτωση που ετοιμάσετε την παραγγελία σας, αλλά για κάποιον λόγο δεν την υποβάλετε, αυτή θα παραμείνει για τρεις εβδομάδες. Επομένως αν ανοίξετε το καλάθι σας μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα είναι πιθανό να μην είναι πλέον διαθέσιμα κάποια από τα προϊόντα που έχετε ήδη επιλέξει.

 

2.1.4        Ειδικότεροι Όροι Παραγγελίας Προϊόντων

Για να ολοκληρωθεί μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας Supermarket, θα πρέπει αυτή να ξεπερνάει το ποσό των εξήντα πέντε (65) Ευρώ. Όλες οι παραγγελίες και αγορές που πραγματοποιούνται μέσα στο Ηλεκτρονικό μας Supermarket διέπονται και από και τους ειδικότερους όρους που αφορούν τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων.

2.1.5    Επεξεργασία της Παραγγελίας

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της παραγγελίας σας, αυτόματα το σύστημα θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε αυτή (παραγγελία), θα αναγράφει τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας και τον αριθμό της παραγγελίας σας.

Εφόσον υποβάλλετε την παραγγελία σας, στη συνέχεια συνδέεστε με τον πάροχο πληρωμών που συνεργαζόμαστε, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω στην Ενότητα IΙΙ.5.

Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, στη συνέχεια εξετάζουμε αν αυτή (η παραγγελία) μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Εφόσον κριθεί ότι η παραγγελία σας μπορεί να διεκπεραιωθεί στο σύνολό της, σας αποστέλλεται αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα στην δηλωθείσα από εσάς κατά το στάδιο της εγγραφής σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αναφέρει τα προϊόντα και τον αριθμό της παραγγελίας.

Αφού διαπιστωθεί ότι η παραγγελία σας δύναται να εκτελεσθεί, δρομολογείται η διαδικασία συλλογής των Προϊόντων από τα ράφια του Supermarket μας από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας και την προετοιμασία αποστολής αυτών (των Προϊόντων). Σημειώνεται ότι συλλογή των Προϊόντων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που έχει καθοριστεί και η παράδοση – παραλαβή αυτών από εσάς. Τα Προϊόντα σας μετά τη συλλογή τους τοποθετούνται σε σακούλες και φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους εντός του καταστήματός μας και ανάλογα με τις συνθήκες συντήρησης και φύλαξης που επιβάλλεται για κάθε προϊόν. Στη συνέχεια τα Προϊόντα σας παραλαμβάνονται από το σημείο φύλαξης από τους οδηγούς της Εταιρείας μας για την αποστολή αυτών σε εσάς με δικά μας ειδικά κατάλληλα φορτηγά.

Σημειώνεται ότι τα Προϊόντα σας θα σας παραδοθούν : α) σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την αντικαταβολή ως μέσο πληρωμής, μόνο με την ολοσχερή εξόφληση των Προϊόντων κατά την προσήκουσα παράδοση αυτών σε εσάς, β) σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την κατάθεση του ποσού της παραγγελία σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας, μέχρι να πιστωθεί με το αντίστοιχο ποσό o λογαριασμός της Εταιρείας μας.

Ο χρόνος παράδοσης και το κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά από τον τόπο παράδοσης, την ποσότητα των Προϊόντων, την ημέρα και ώρα υποβολής της παραγγελίας σας κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το χρόνο παράδοσης και το κόστος αποστολής, παρακαλώ επισκεφτείτε τις Ενότητες ΙΙI. 3 και IΙΙ..4 αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που όταν λάβουμε την παραγγελία σας στο thanopoulos.gr, διαπιστώσουμε τυχόν ξαφνική έλλειψη σε κάποιο από τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει (δεν αφορά τις περιπτώσεις που μας δηλώνετε αντικατάσταση προϊόντος κατά την υποβολή της παραγγελίας) ή καθυστέρηση στην παράδοσή του μη αναμενόμενη, ή προσωρινή μη διαθεσιμότητά του αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα- πρόβλημα που να καθιστά την παραγγελία σας εν μέρει αποδεκτή και εκτελεστή εκ μέρους μας,(α) (πχ κάποιο Προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας λόγω πχ κολλήματος στη μεταφορά του, ανωτέρας βίας κτλ., με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας, (γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock) στον προμηθευτή, κτλ), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, θα εκτελούμε την παραγγελία σας εν μέρει.Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα Προϊόντα το συντομότερο δυνατόν.

 

2.1.6    Νομική Σημείωση

Η αποστολή εκ μέρους μας της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά αποδοχή εκ μέρους μας της παραγγελίας σας, καθόσον όταν υποβάλετε αυτή έχετε ήδη ασκήσει τις επιλογές σας σε περίπτωση έλλειψης ορισμένου προϊόντος. Ωστόσο η Σύμβαση εκτελείται μόνο εφόσον πληρωθούν τα Προϊόντα, ήτοι μόλις πιστωθεί ο λογαριασμός μας με το αντίτιμο στην περίπτωση της τραπεζικής κατάθεσης, ή εξοφληθεί η παραγγελία σας στην περίπτωση της αντικαταβολής ή της πληρωμής σας στο κατάστημά μας.   

Η Εταιρεία μας τηρεί αρχείο με τις παραγγελίες σας, ωστόσο οφείλετε να τηρείτε εσείς με δική σας ευθύνη τις γνωστοποιήσεις που σας αποστέλλουμε αναφορικά με τις παραγγελίες σας και τις μεταξύ μας συναλλαγές.

Τα Προϊόντα που αγοράζετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται για προσωπική σας χρήση και ουδέν δικαίωμα έχετε στην μεταπώληση αυτών. Στην περίπτωση που εγγράφεστε ως επαγγελματίας δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου για την κάθε συναλλαγή αυτού με την Εταιρεία μας, ότι τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει είναι πλήρη και αληθή, ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των φορολογικών και άλλων διατάξεων που σας αφορούν και για την τήρηση των προϊόντων από την παραλαβή τους και μετά. Στην περίπτωση που συναλλάσσεστε μαζί μας ως επαγγελματίας (με την ιδιότητα της ατομικής σας επιχείρησης ή εταιρείας σας), αναγνωρίζεται ότι δεν πραγματοποιείται μεταξύ μας B2C συναλλαγή, δεν έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή και επομένως δε σας καταλαμβάνουν τα δικαιώματα του καταναλωτή κατά τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις.

 

2.2              Τηλεφωνικές παραγγελίες- Παραγγελίες με email και Fax

Μπορείτε να υποβάλλετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 210 8000888 ή με Fax στο 210 8079968 ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email [email protected] . Οι ημέρες και ώρες που δύναται να πραγματοποιηθούν οι τηλεφωνικές παραγγελίες είναι Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 – 21:00 και Σάββατο από 08:00 – 20:00. Κατά την τηλεφωνική σας κλήση περιγράφετε το Προϊόν που θέλετε να παραγγείλετε και μας αναφέρετε τα στοιχεία πληρωμής και αποστολής που αναφέρονται στη σελίδα μας και περιγράφονται στο παρόν. Και για τις τηλεφωνικές παραγγελίες ισχύουν οι ίδιοι τρόποι πληρωμής.. Με την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτούς όπως αυτή της Προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων. Να σημειώσουμε ότι τα οικονομικά σας στοιχεία που μας δηλώνετε τηλεφωνικά δεν καταγράφονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις. Αποδέχεστε ότι η τηλεφωνική μας συνομιλία συνιστά τόσο επιβεβαίωση των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, όσο και επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δε μας δηλώσετε email, κάθε επικοινωνία μας αναφορικά με τις περιπτώσεις της Ενότητας III. 2.1, θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν και στις τηλεφωνικές παραγγελίες όλοι ανεξαιρέτως οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.

2.3              Ακύρωση Παραγγελίας

2.3.1    Ακύρωση παραγγελίας από Χρήστη

Πέραν των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα «ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΟΥ» και να επιλέξετε είτε να μειώσετε τις ποσότητες των Προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται αριστερά από το νούμερο που σας ενημερώνει για τον αριθμό των τεμαχίων που έχετε επιλέξει, ή αφαιρώντας προϊόντα από τη λίστα σας, πατώντας το κουμπί «X» το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων προϊόντων.  

Μετά τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας αλλά πριν την επιβεβαίωση αποδοχής αυτής με τη γνωστοποίηση αποστολής των Προϊόντων, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer-service@thanopoulos.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 8000888 τις ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 – 21:00 και Σάββατο από 08:00 – 20:00. Το email θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εμάς για τους σκοπούς του παρόντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής του, δυνάμεθα δε να ακυρώσουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο εφόσον η παραλαβή του σχετικού μηνύματός σας πραγματοποιηθεί πριν την παραλαβή των Προϊόντων σας από τον οδηγό της εταιρείας μας για τη μεταφορά αυτών σε εσάς, αποστολή σε εσάς της επιβεβαίωσης αποστολής των προϊόντων σας.

Επιπλέον σε περίπτωση που η παραγγελία σας τροποποιηθεί από εμάς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε στο σύνολο την παραγγελία σας ή κατά το τμήμα αυτής που δε δύναται να εκτελεστεί από εμάς.  Αυτό το πράττετε είτε με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer-service@thanopoulos.gr. ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 8000888.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει επιβεβαιωθεί από εμάς, μπορείτε να ακυρώσετε αυτή οποιαδήποτε στιγμή ή τροποποιήσετε μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ώρες πριν την ορισθείσα ώρα παράδοσης, είτε με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer-service@thanopoulos.gr. ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 8000888. Να σημειώσουμε πως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας από εμάς, έχετε τη δυνατότητα μόνο να την ακυρώσετε με τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, δε δύναστε ωστόσο να τροποποιήσετε αυτή ή να αλλάξετε διεύθυνση παράδοσης. Και τούτο για να αποφύγουμε περιπτώσεις απάτης εις βάρος σας.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer-service@thanopoulos.gr. ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2108000888.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙI.6 κατωτέρω, ή αυτό της επιστροφής Προϊόντος  εξαιτίας λάθους ή ελαττώματος. Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα Προϊόντα σας κατά την παράδοση από την εταιρεία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητα ΙΙ.Γ.6 κατωτέρω.

2.3.2    Ακύρωση παραγγελίας από το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

o        Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

o        Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος και δε διαπιστώθηκε το λάθος πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

o        Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας του thanopoulos.gr.

o        Μη εξόφλησης.

o        Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

o        Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

o        Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί, η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει τα χρήματα σας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

 

2.4  Τιμές

2.4.1  Αναγραφόμενη τιμή

Παρόλο που η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Προϊόντα του ηλεκτρονικού μας Supermarket, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας και πριν λάβουμε την πληρωμή, θα ελέγξουμε τις τιμές των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε άκυρη την παραγγελία του εν λόγω Προϊόντος, ενώ στην περίπτωση που έχετε ήδη πληρώσει για το σύνολο της παραγγελίας σας, θα σας επιστραφεί το ποσό που αντιστοιχεί στο εν λόγω προϊόν, ή πιστωθεί, εφόσον συμφωνείτε.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα μας τα Προϊόντα συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές. Με την επιφύλαξη των όρων περί δωρεάν μεταφοράς των προϊόντων σας, σημείωση ότι επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής. Αναλυτικά για τις χρεώσεις μας δείτε την Ενότητα ΙΙI.4.Η Εταιρείας μας διατηρεί το δικαίωμα όπως μονομερώς και ελεύθερα διαμορφώσει την τιμολογιακή της πολιτική, αλλάξει τις τιμές ή προσφορές ή ακόμα και να αποσύρει τις προσφορές. Η όποια μεταβολή σύμφωνα με τα παραπάνω θα απεικονίζεται στο Δικτυακό Τόπο, θα ισχύει από την ανάρτησή της και δε θα επηρεάζει τυχόν παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις μεταβολές αυτές. 

 

2.4.2  Κάρτα Επιβράβευσης - Bonus

 

H κάρτα μέλους Bonus παρέχεται δωρεάν στον κάτοχό της, δεν είναι πιστωτική κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τις αγορές σας τόσο στα φυσικά μας καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό μας Supermarket, μόνο για τη συλλογή πόντων με σκοπό την απόκτηση δώρων και δώρο-επιταγών από την Εταιρεία μας όταν και όπως αυτά ορίζονται κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

Την κάρτα Bonus μπορείτε να την αποκτήσετε τόσο από τα φυσικά μας καταστήματα με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας εγγραφής Μέλους της Κάρτας – Bonus ή μέσω του ηλεκτρονικού μας Supermarket, συμπληρώνοντας στο πεδίο έκδοσης κάρτας τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε η κάρτα να συνδεθεί. Αν είστε ήδη κάτοχος Κάρτας Bonus και θέλετε να κάνετε χρήση αυτής και στο ηλεκτρονικό μας Supermarket, τότε θα πρέπει κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού σας, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, να συμπληρώσετε και στο αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό της Κάρτας Bonus που έχετε ήδη. Να σημειωθεί ότι είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τη χρήση και ασφάλεια της Κάρτας Bonus.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας για την απόκτηση της Κάρτα –Bonus, μας παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση όπως η Εταιρεία μας συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή και σχετίζονται με τις αγορές σας σε εμάς, σύμφωνα με τους Όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πόντων είναι η αγορά προϊόντων από τα καταστήματά μας (φυσικά και ηλεκτρονικό). Κάθε ευρώ από την αξία των Προϊόντων που αγοράζετε, αντιστοιχεί σε έναν (1) πόντο. 

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας που έχετε λάβει από τα φυσικά μας καταστήματα, μπορείτε να κάνετε χρήση αυτής δηλώνοντάς μας κατά την αγορά σας τον αριθμό τηλεφώνου που είναι συνδεμένος με αυτή. Εάν επιθυμείτε επανέκδοση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στα φυσικά μας καταστήματα για πληροφορίες. Σε περίπτωση ωστόσο που η έκδοση της Κάρτας Bonus έχει γίνει μέσω του ηλεκτρονικού μας Supermarket, μπορείτε να ανατρέξετε στο Λογαριασμό σας στην κατηγορία "Κάρτα Bonus" όπου και αναγράφεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στη δική σας κάρτα. Την Κάρτα – Bonus που έχετε εκδώσει μέσω του ηλεκτρονικού μας Supermarket, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και στα φυσικά μας καταστήματα, κάνοντας χρήση του κωδικού της κατά τις αγορές σας. Για κάθε αγορά σας μέσω του ηλεκτρονικού μας Supermarket, η Κάρτα Bonus (εφόσον έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά) ενεργοποιείται αυτομάτως. Σε περίπτωση που η Κάρτα Bonus έχει εκδοθεί από φυσικό κατάστημα, για να την χρησιμοποιήσετε στις ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό τηλεφώνου με τον οποίο η κάρτα σας είναι συνδεδεμένη.

Παραλαβή δώρων ή δώρο-επιταγών δικαιούστε, μόνον όταν έχετε συγκεντρώσει τον αριθμό των πόντων που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δώρο ή δώρο-επιταγή που επιθυμείτε. Τα δώρα μπορούν να επιστραφούν μόνο εντός 15 ημερών από την παραλαβή τους, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και βρίσκονται σε σφραγισμένη συσκευασία. Οι δώρο-επιταγές δεν επιστρέφονται, μπορούν μόνο να συμψηφιστούν με ισόποσες αγορές στο ηλεκτρονικό supermarket.

Κάθε φορά που επιστρέφετε προϊόντα που έχετε ήδη αγοράσει, θα αφαιρούνται από την κάρτα σας οι πόντοι που αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων που επιστρέφετε.  Η Κάρτα Bonus δεν έχει ημερομηνία λήξης, ωστόσο σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε την Κάρτα – Bonus  για περισσότερο από 12 μήνες, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να την ακυρώσει.

Οι πιο πάνω γενικοί όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν ή το πρόγραμμα της κάρτας Bonus μπορεί να τερματιστεί. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Εταιρείας γίνει κακή χρήση της Κάρτας Bonus από τον κάτοχό της ή ο κάτοχός της υποπέσει σε ποινικά αδικήματα, η Εταιρία μπορεί να προβεί σε μονομερή διαγραφή του Μέλους από το πρόγραμμα Κάρτα Bonus,  χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεσή του.

Διαδικασία χρήσης της κάρτας

1. Αποκτήστε την Κάρτα Bonus σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

2. Κερδίστε 1 πόντο για κάθε ευρώ αγορών.

3. Συγκεντρώστε τον απαιτούμενο αριθμό πόντων.

4. Επιλέξτε το δώρο Bonus ή την δώρο - επιταγή που επιθυμείτε (500 πόντοι 6€, 1000 πόντοι 18€, 2000 πόντοι 54€).

 

Για να ενημερωθείτε για τους πόντους που έχετε συλλέξει μεταφερθείτε στον Λογαριασμό σας ή πατήστε ΕΔΩ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δώρα ή τις δώρο - επιταγές που δικαιούστε ανάλογα με τους πόντους που έχετε συλλέξει, πατώντας ΕΔΩ

Να σημειώσουμε ότι τον αριθμό της κάρτας σας μπορείτε να τον δείτε στον λογαριασμό σας στο αντίστοιχο πεδίο ή απλά πατώντας ΕΔΩ μπορείτε δε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό της κάρτας στα φυσικά καταστήματα. 

 

Διαδικασία παραλαβής δώρων

1. Επιλέξτε το δώρο της προτίμησής σας από την συλλογή μας ΕΔΩ 

2. Παραγγείλτε το! Μόλις το παραγγείλετε θα παραλάβετε ένα mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και θα αφαιρεθούν οι πόντοι που αντιστοιχούν στο δώρο που επιλέξατε.

3. Παραλάβετε είτε από τα καταστήματα μας εντός πέντε εργάσιμων ημερών είτε με την επόμενη παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην διεύθυνση της επιλογής σας.

 

 

3   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3.1  Τόπος παράδοσης

Μέχρι και σήμερα η Εταιρεία μας εξυπηρετεί ορισμένες περιοχές. Για να δείτε αν εξυπηρετείστε, δηλώστε τον ταχυδρομικό κώδικα που σας ενδιαφέρει στην αρχική μας σελίδα μόνο. Συνεχώς εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας και σύντομα θα εξυπηρετούμε και άλλες περιοχές εντός και εκτός Αττικής.

Να διευκρινίσουμε ότι ως τόπος παράδοσης εννοείται η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να παραδοθούν τα Προϊόντα και όχι η δική σας διεύθυνση που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στο thanopoulos.gr, η οποία μπορεί και να διαφέρει κατά περίπτωση με την επιθυμητή για παράδοση Προϊόντων. Ο τόπος παράδοσης ορίζεται σε κάθε παραγγελία σας από εσάς. Σημειώνουμε ότι ως τόπος παράδοσης μπορούν να οριστούν και τα φυσικά καταστήματα που διαθέτει η Εταιρείας στις περιοχές Ν. Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, και Κηφισιάς, οπότε ο χρήστης μπορεί να έρθει κατά τις ημέρα και ώρα που έχει δηλώσει κατά την παραγγελία  (βλ. Ενότητα    III.3.2 κατωτέρω) και να παραλάβει τα Προϊόντα που έχει παραγγείλει μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την παραλαβή των Προϊόντων από εμάς. Εσείς δίνετε αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε τρίτο να παραλάβει τα Προϊόντα από εμάς και η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την διαπίστωση τέτοιας αρμοδιότητας- εξουσίας από το πρόσωπο που παραλαμβάνει. Συνεπώς δεν απαιτείται για την παραλαβή η επίδειξη κάποιας ταυτότητας ή εξουσιοδότησης. Επισημαίνεται ότι επειδή μετά την παραλαβή των Προϊόντων, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς, οφείλετε κατά την παραλαβή να ελέγξετε τα προϊόντα που παραλαμβάνετε, καθόσον με τη θέση της υπογραφής του ατόμου που παραλαμβάνει σε έγγραφα παραλαβής της Εταιρείας μας, βεβαιώνεται η ορθή εκπλήρωση της παραγγελίας σας εκ μέρους μας.  Σε περίπτωση που εκπρόσωπος της Εταιρείας μας έρθει στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης – παραλαβής και δε βρει ανταπόκριση, τα προϊόντα θα επιστρέφονται στο κατάστημα με δική μας χρέωση και θα κόβεται ένα πιστωτικό τιμολόγιο σε εσάς. Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση που αυτό συμβεί πάνω από 2 φορές μέσα στο ίδιο έτος, η Εταιρείας μας δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό σας, και να σας χρεώσει το κόστος της μεταφοράς από τη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης – παραλαβής έως το κατάστημά στο οποίο επιστρέφονται τα Προϊόντα.

3.2  Τρόπος και Χρόνος παράδοσης

Τα Προϊόντα αποστέλλονται σε εσάς μέσω της Εταιρείας μας, με ειδικά οχήματα της Εταιρείας μας που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς και σύμφωνα με τις υγειονομικές και άλλες εφαρμοστέες διατάξεις, μεταφοράς .

Η Εταιρία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας σας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης που έχετε δηλώσει, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις συνθήκες μεταφοράς. Η εταιρία μας δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας (απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.α.), ή σε γεγονότα έξω από τη σφαίρα ελέγχου μας. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η εταιρία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τα αναφερόμενα στο παρόν.

Ο χρόνος παράδοσης – παραλαβής των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει από το ηλεκτρονικό μας Supermarket, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους μη αναγόμενους σε δική μας ευθύνη. Δείτε στην Ενότητα ΙΙI.3.3 κατωτέρω για το τι ισχύει σε περίπτωσης καθυστέρησης κατά την παράδοση. Κατά την αίτηση της παραγγελίας σας μπορείτε να επιλέξετε είτε να παραλάβετε εσείς τα Προϊόντα από κάποιο από τα φυσικά μας καταστήματα, ή να σας αποστείλουμε εμείς τα Προϊόντα. Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω, με επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας ή/και άλλων αιτιών για τις οποίες δεν έχουμε υπαιτιότητα:

Τα Προϊόντα που αναλαμβάνουμε να σας στείλουμε στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει, παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κατά το χρονικό διάστημα που έχετε δηλώσει, ή/και αυθημερόν, εκτός και αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα εκ μέρους μας αναφορικά με την παράδοση – παραλαβή κατά το χρονικό διάστημα που δηλώσετε με την υποβολή της παραγγελίας σας και δε σας ειδοποιήσαμε κατά την επιβεβαίωση αυτής (προέκυψε εκ των υστέρων), θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συμφωνήσουμε εκ νέου την ώρα παράδοσης και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία αυτή μαζί σας, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται με δική μας υπαιτιότητα και τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει θα σας επιστραφούν χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ειδικότερα και με την επιφύλαξη τυχόν γεγονότων ανωτέρας βίας (απεργίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.α.), οι παραδόσεις προϊόντων πραγματοποιούνται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή  από 9:30 - 12:30 , 12:30 - 15:30 , 15:30 - 18:30 , 18:30 - 21:30 και Σάββατο 10:00-12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00, 18:00 - 21:00.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε η παράδοση των Προϊόντων να γίνει με δικό σας μεταφορικό μέσο και σε κάθε περίπτωση μέσο της προτίμησής σας, που η Εταιρεία μας δε συνεργάζεται, τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς ανεξαρτήτως αξίας παραγγελίας και τόπου/ χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων σας.

Σε περίπτωση παραλαβής των Προϊόντων από τα φυσικά μας καταστήματα, ισχύουν οι παραπάνω ώρες παράδοσης – παραλαβής.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης για λόγους μη αναγόμενους σε δική σας υπαιτιότητα, εκπρόσωποι της Εταιρείας μας θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας και να σας ενημερώσουν για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας, ή να δεχτείτε το νέο χρόνο παράδοσης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, τα Προϊόντα θα σας αποσταλούν για παραλαβή και σε περίπτωση που απουσιάζετε ή αρνείστε να παραλάβετε, τα Προϊόντα επιστρέφονται στο κατάστημα, η παραγγελία θα ακυρώνεται και τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει, θα σας επιστρέφονται χωρίς καθυστέρηση.

 

3.3  Ευθύνη κατά την παράδοση

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας παραμένει η μόνη υπεύθυνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια των προϊόντων σας μέχρι εσείς (ή τρίτοι που εσείς θα έχετε εξουσιοδοτήσει) να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.

 

Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης εσείς δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα, τα Προϊόντα επιστρέφονται στην Εταιρεία και θα εκδοθεί παραστατικό επιστροφής.

 

 1.  ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα μεταφορικά έξοδα μεταβάλλονται ανάλογα με την περιοχή παράδοσης και το τελικό κόστος της παραγγελίας σας. Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στο κάτω μέρος της σελίδας το «καρότσι μου» μπορείτε να δείτε το ακριβές κόστος μεταφοράς της παραγγελίας σας. Μπορείτε να δείτε τα κόστη μεταφοράς ΕΔΩ 


5.  ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διατίθενται οι παρακάτω τρόποι πληρωμής. Καλείστε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους για κάθε μια αγορά, καθόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικού τρόπου πληρωμής για την ίδια παραγγελία. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε Ευρώ (€). 

5.1  Μέθοδος Αντικαταβολής

Πληρωμή με την παράδοση-παραλαβή της παραγγελίας. Όταν έρθει στο χώρο σας ο συνεργάτης της Εταιρείας μας για να σας παραδώσει τα Προϊόντα σας ή όταν έρθετε εσείς σε ένα από τα καταστήματα της Εταιρείας για να παραλάβετε τα Προϊόντα, πληρώνετε σε μετρητά ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα την αξία της παραγγελίας σας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την εξόφληση ποσού άνω των 500 Ευρώ δε δύναται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της αντικαταβολής, καθόσον δεν επιτρέπεται η πληρωμή σε μετρητά. Σας υπενθυμίσουμε ότι οφείλετε να ελέγξετε τα Προϊόντα πριν την εξόφληση της παραγγελίας σας. Το κόστος της υπηρεσίας της αντικαταβολής παρέχεται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

5.2  Πληρωμή Online με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Δίνεται η επιλογή της εξόφλησης της παραγγελίας σας με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Συγκεκριμένα, δεχόμαστε πληρωμές με κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express και Diners. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της AlphaBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. 

Στη 3D Secure φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (Ονοματεπώνυμο Κατόχου, αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, κωδικός ασφαλείας CCV). Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των Προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας Supermarket, www.thanopoulos.gr. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας σας, επομένως για κάθε αγορά στο κατάστημά μας που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας.  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Στην περίπτωση της online πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα αρχικά θα δεσμεύεται το εκτιμώμενο ποσό της παραγγελίας προσαυξημένο κατά 6% για την κάλυψη των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από τα ζυγιζόμενα προϊόντα με μεταβλητό βάρος καθώς και για τις περιπτώσεις που υπάρχουν αντικαταστάσεις. Κατόπιν της έκδοσης της τελικής αξίας χρέωσης της παραγγελίας το υπόλοιπο ποσό από το δεσμευμένο θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τους όρους της τράπεζας στην οποία εκδόθηκε η κάρτα σας.

Σε περίπτωση που το αρχικά δεσμευμένο ποσό δεν επαρκεί για τη κάλυψη του κόστους της παραγγελίας, τότε ο χρήστης θα πρέπει να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό κατά την παράδοση/παραλαβή της παραγγελίας είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρήση κάρτας πιστωτικής ή χρεωστικής. 
  

Αν έχετε επιλέξει Online πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την παραγγελία σας, η τροποποίηση του τρόπου που έχετε επιλέξει είναι δυνατόν να γίνει μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2108000888 και αυτό μόνο έως 3 εργάσιμες ώρες πριν την έναρξη της χρονοθυρίδας (timeslot) που έχετε επιλέξει για παράδοση ή παραλαβή. Το συνολικό δεσμευμένο ποσό θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδοθεί η κάρτα.

Σε περίπτωση μη παραλαβής κάποιου προϊόντος από τον καταναλωτή είτε κατά την παράδοση/παραλαβή είτε σε μεταγενέστερο χρόνο (λόγω ακαταλληλότητας ή παράδοσης/παραλαβής διαφορετικού προϊόντος, από αυτό που ζήτησε ο πελάτης) η Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. θα προβαίνει, κατόπιν της χρέωσης της τελικής αξίας της παραγγελίας, στην έκδοση δελτίου επιστροφής με την αξία του προϊόντος (ή προϊόντων) για χρήση σε επόμενη αγορά.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης η Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. θα προβαίνει στην αποδέσμευση του κόστους της παραγγελίας. Το συνολικό ποσό δέσμευσης θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδοθεί η κάρτα.

Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης όλης της παραγγελίας η Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. θα προχωρήσει στην ακύρωση και αποδέσμευση του ποσού. Το συνολικό ποσό δέσμευσης θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδοθεί η κάρτα.

 

5.3  Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό

Πληρωμή μπορεί να γίνει σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς στις εξής τράπεζες, ή κάνοντας μεταφορά μέσω e-banking:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR4201720240005024017336147

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR9001101410000014147022553

ALPHA GR4801401390139002002001381

EUROBANK GR5402600260000980201105417

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας, είναι απαραίτητο να αναφέρετε στην τράπεζα ως αιτιολογία τον αριθμό παραγγελίας & το ονοματεπώνυμό σας . Αντίστοιχα, αν χρησιμοποιείτε e-banking αναφέρετε τις αντίστοιχες πληροφορίες στα σχόλια της συναλλαγής.

Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με ηλεκτρονική τραπεζική κατάθεση μέσω ενός εκ των συνεργαζόμενων με το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τραπεζικού Ιδρύματος, στο οποίο διατηρεί η Εταιρεία μας τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες).

6.  ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

6.1  Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Ενότητας III.6.6 κατωτέρω, έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας  supermarket, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας supermarket, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας.

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 6.1 ανωτέρω, άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των Προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα Προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των Προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

6.2  Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 6.1 ανωτέρω, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση Πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ταχυδρομείο στην ταχυδρομική μας διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν, φαξ στο νούμερο 210 6254494, ή με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο στη διεύθυνση order@thanopoulos.gr, ή συμπληρώνοντας το συνημμένο στους παρόντες Όρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ[WU12] και αποστέλλοντας το (το εκτυπώνετε ή το επισυνάπτετε) σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο σας παρέχουμε τη δυνατότητα μέσα από το Δικτυακό Τόπο να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε το ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ηλεκτρονικά ΕΔΩ.[WU13]  Με την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υπαναχώρησης, η Εταιρεία μας θα σας αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.  Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε το αίτημα της υπαναχώρησης και τηλεφωνικά στη γραμμή επικοινωνίας πελατών 210 8000888.

6.3  Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς της Δήλωσης Υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, πλην της τηλεφωνικής, που λαμβάνεται την ίδια στιγμή.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς (στη διεύθυνση που αναγράφεται στο παρόν) το(τα) Προϊόν(τα) από την αγορά του(ων) οποίου(ων) υπαναχωρείτε άμεσα - εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει να το παραλάβουμε εμείς από εσάς σε περίπτωση υπαναχώρησης-, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα Προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Για τις επιστροφές των προϊόντων συνεπεία της υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, το κόστος επιστροφής το αναλαμβάνει το Thanopoulos με την προϋπόθεση ότι θα συνεργαστείτε μαζί μας και θα επιστρέψετε το Προϊόν με τον τρόπο που θα σας υποδείξουμε. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος της επιστροφής των Προϊόντων το αναλαμβάνετε εσείς.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να συνοδεύονται: α) με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής και με τη Δήλωση Υπαναχώρησης (ακόμη και αν μας την έχετε ήδη αποστείλει και ηλεκτρονικά).

6.4  Υποχρεώσεις Εταιρείας κατά την υπαναχώρηση

Εάν υπαναχωρήσετε από την αγορά ορισμένων Προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία των Προϊόντων από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε και λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από το φθηνότερο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω εκτός και αν συμφωνήσετε σε πίστωση του ποσού. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία μας θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6.5. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρία μας. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το δε προϊόν θα σας επιστραφεί με χρέωση δική σας.

6.5  Επιστροφή Προϊόντων δυνάμει υπαναχώρησης

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα Προϊόντα από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν Προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του Προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό Προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς.

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των Προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω Προϊόντων εκ μέρους σας, πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των Προϊόντων.  Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το Προϊόν που παραλάβαμε συνεπεία της υπαναχώρησής σας, να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα. Η Εταιρεία μας ΔΕΝ παραλαμβάνει Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας των.

Επίσης, το Προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η Εταιρεία μας δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

6.6  Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν ως μη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, το δικαίωμα υπαναχώρησης/ακύρωσης δε στις κάτωθι περιπτώσεις:

-          Όταν πρόκειται για Προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ευπαθή και ευαίσθητα Προϊόντα, εποχιακά και εν γένει σε προϊόντα που μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. ξυριστικές/ αποτριχωτικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικές λάμπες, μαγειρικά σκεύη κ.λπ.). παραδιδόμενα προϊόντα είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.

-          Στις περιπτώσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού, ρητά εξαιρουμένων των παιδικών τροφών και παιδικών γαλακτικών προϊόντων.

-          Αλκοόλ για λόγους ασφάλειας της νοθείας αυτών.

-          Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση (πχ….), το άνοιγμα της συσκευασίας (πχ…..), η θέση σε λειτουργία (πχ….)

-          Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2251/1994.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εξαιρέσεις προκύπτουν από το νόμο, για την περίπτωση δε της ένταξης ενός Προϊόντος στις ανωτέρω εξαιρέσεις, εξετάζουμε και τη συνήθη πρακτική και τις σχετικές οδηγίες συντήρησης και διατήρησης που αναγράφονται στις συσκευασίες των.

7.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα μας περνάνε από ποιοτικό έλεγχο και φροντίζουμε να καλύπτουμε ακόμα και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Σε περίπτωση αποστολής λάθος ή ελαττωματικού Προϊόντος, ή/και σε κάθε περίπτωση προβλήματος από δική μας υπαιτιότητα οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία Επικοινωνίας. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το Προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με το σωστό βάσει της παραγγελίας σας Προϊόν ή με μη ελαττωματικό. Η επιστροφή των Προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση αυτών δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους σας και άρα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 ανωτέρω. Για επιστροφές δεν επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφορικών, αρκεί να χρησιμοποιήσετε την μεταφορική εταιρεία που θα σας υποδείξουμε.

Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης και βεβαίως να συνοδεύονται με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, δεν είναι δυνατόν η Εταιρεία μας να προβεί σε αντικατάσταση του ελαττωματικού ή λάθος Προϊόντος. Ρητά συμφωνείται ότι η αντικατάσταση των Προϊόντων πραγματοποιείται εφόσον το Προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε και με τη συνοδεία των απαραίτητων εγγράφων. Η Εταιρεία μας δεν αντικαθιστά Προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε από εμάς.

Να σημειώσουμε ότι οι αποδείξεις- τιμολόγια αγοράς αποτελούν και τα έγγραφα εγγύησης των ηλεκτρονικών συσκευών που αγοράζετε από το κατάστημά μας. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν, ή να το φέρετε για επιδιόρθωση εντός ενός (1) έτους από την ημέρα της αγοράς, έχοντας ωστόσο και την απόδειξη μαζί σας.

8.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

8.1   Δικαιώματα καταναλωτή από την πώληση

Τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από το άρθρο 5 του ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή και από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, παραμένουν στο ακέραιο, με την επιφύλαξη των περί ευθύνης της Εταιρείας μας για τυχόν απώλειες ή ελαττώματα, που ορίζονται κατωτέρω. Ειδικότερα και ενδεικτικώς έχετε δικαίωμα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος, μείωσης αμοιβής, υπαναχώρησης από τη Σύμβαση. 

8.2   Ευθύνη και Εγγύηση προμηθευτή από τη Σύμβαση πώλησης

Ο παραγωγός κάθε Προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός Προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

 

8.3   Ευθύνη Εταιρείας για ελαττώματα, απώλεια δυνάμει σύμβασης πώλησης. 

Η Εταιρεία μας έχει απέναντί σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνσή σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή (β) να επιστρέψετε ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στο παρόν. Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Επιχείρησής μας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το Προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς του, ή από στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα Προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Θα πρέπει να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων σας, η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το Προϊόν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων βαρύνει εμάς μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων Προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από το Supermarket ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

Η Εταιρεία μας α) επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, β) διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, γ) ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Αξιώσεις που βασίζονται σε πάσης φύσης νομικές βάσεις και αφορούν τόσο την ικανοποίηση ζημίας όσο και ηθικής βλάβης και γενικώς οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως αποκλείονται ακόμα και αν αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις μας προερχόμενες από ελαφρά αμέλεια. Το αυτό ισχύει και τυχόν αξιώσεις σας για βλάβες στην υγεία σας και τη σωματική σας ακεραιότητα. Επιπλέον η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία που υποστείτε συνεπεία γεγονότων ανωτέρας βίας, 

8.4       Υπηρεσίες και αγαθά τρίτων - Εξαργύρωση Κουπονιών τρίτων

Μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορείτε να συνδεθείτε με ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων εταιρειών που συνεργάζονται με την Εταιρεία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών (πχ. Εξαργύρωσης κουπονιών τρίτων). Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών και τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση πώλησης με κάποιον από αυτούς, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει ή υποχρέωση απορρέουσα από τις συναλλαγές σας με τους τρίτους. Βεβαιωθείτε, ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους αγοράς των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων μερών προτού προχωρήσετε στη σύναψη σύμβασης.

 1.   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.         Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν  τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Επιχείρησης στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προ ισχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Επιχείρησης και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

2.         Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Επιχείρησης στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο ή Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

3.         Ακυρότητα όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Επιχείρηση θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

 

4.  Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Ως καταναλωτές μπορείτε να προσφύγετε σε φορείς ΕΕΔ, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, για κάθε είδος διαφοράς που έχετε με τους προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών. Οι παρόντες Γενικοί  Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και του Χρήστη, θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, στη δικαιοδοσία των οποίων από κοινού συμφωνούν.

Σε περίπτωση εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών της χώρας

Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage»

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ( Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)

 

ΠΡΟΣ:  Την Εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία, επί της οδού Αίαντος και Χαρ. Τρικούπη αριθ. 164, Τ.Κ. 14671, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 094053607 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με αριθμό ΓΕΜΗ  296801000, τηλ. 2106254504, φαξ 2106254494, email [email protected].

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

 

- Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

- Ότι τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.

 

Ημερομηνία: …../ ……/ 201…

 

Επιθυμώ την πίστωση του ποσού στο προσωπικό μου Λογαριασμό που τηρώ στο Thanopoulos.gr

 

Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης.

 

Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και

Υπαναχωρών (-ούσα)*

--------------------------------

(Υπογραφή)

*υπογράφεται μόνο αν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί σε χαρτί.