Διαγωνισμός «Macallan Double Cask 12 YO – Experiential Macallan Menu» - Όροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Macallan Double Cask 12 YO – Experiential Macallan Menu»

 

 1.  Η εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «CocaCola 3E») η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία, επί της οδού Αίαντος και Χαρ. Τρικούπη αριθ. 164, με ΑΦΜ: 094053607 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) (εφεξής η «Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα «Τhe Macallan» προκηρύσσουν διαγωνισμό με την ονομασία "MacallanDoubleCask 12 YOExperientialMacallanKit" (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός) που θα λάβει χώρα στα καταστήματα της Δ. Θανόπουλος ΑΕ (εφεξής τα «Καταστήματα»).Για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο,επί της οδού Σώστρατου αριθ. 21-23 με ΑΦΜ 094221712 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής το «ΚΕΝΤΡΟ») αναλαμβάνει την διαδικασία διενέργειας της κλήρωσης και της αποστολής των δώρων (βλ. κατωτέρω υπό 10 και 11)
 2.  Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να είναι κάτοχος της κάρτας πιστότητας “Bonus” της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  προ της έναρξης ισχύος του Διαγωνισμού. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας “Bonus” των οποίων τα προσωπικά τους στοιχεία είναι σωστά ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας “Bonus” εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 30 ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Coca Cola 3E και της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας έκδοσης της κάρτας “Bonus”, καθώς και για οποιεσδήποτε - μέχρι να γίνει αυτό – αγορές.
 3.  Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Coca Cola 3E, της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και του ΚΕΝΤΡΟΥ , (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

           Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας Bonus” κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν               έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 29/03/2021 στις 08.00 έως και τις 10/04/2021 στις 18.30 (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι όσοι θα προβούν στην αγορά μίας φιάλης The Macallan Double Cask 12 YO 700ml(εφεξής η «Συμμετέχουσα Συσκευασία») από τα Καταστήματα, αποκλειστικά με ταυτόχρονη χρήση της κάρτας “Bonus”, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή σε κάθε Συμμετέχουσα Συσκευασία που αγοράσθηκε. Οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E  μπορούν να ακυρώσουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρούν ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει διεξαχθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.
 3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
 4.  Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας των Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και CocaCola 3E. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της κάρτας πιστότητας “Bonus” μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τη Συμμετέχουσα Συσκευασία. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ως ορίζεται υπό 4 ανωτέρω, ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], αναγράφοντας τον αριθμό της κάρτας του “Bonus” και το όνομα του Διαγωνισμού ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στον αριθμό xx και δηλώνοντας εκεί τον αριθμό της κάρτας του “Bonus” (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της κάρτας τους “Bonus” καθώς επίσης και την ονομασία  του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
 5. Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας “Bonus” δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 18202 καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).
 6. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 5 τυχεροί και 5 αναπληρωματικοί νικητές, κάτοχοι κάρτας “Bonus”. Οι τελικοί νικητές  θα κερδίσουν από 1 πλήρες menu (5 πιάτων)  2 ατόμων από το HOTELGRANDEBRETAGNE , 1 μινιατούρα ΜacallanDoubleCask 12 YO 50ml, 2 συλλεκτικά ποτήρια.
 7.   Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.» την 16/04/2021 και ώρα 11:00  στα  γραφεία αυτής στο Νέο Κόσμο, επί της οδού Σώστρατου αριθ. 21-23 παρουσία του/της συμβολαιογράφου Αθηνών Ράμμου Σπυριδούλα (Μπενάκη Εμμανουήλ 30, Αθήνα, 10678). Η κλήρωση θα γίνει με βάση τον ID της Bonus card των συμμετεχόντων που θα παρασχεθούν από την Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε στην Coca Cola 3E και στην συνέχεια θα προωθηθούν στο ΚΕΝΤΡΟ. Αν για οιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η Coca Cola 3E διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, ώρα ή τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thanopoulos.gr.

           Το ΚΕΝΤΡΟ  στο στάδιο αυτό δεν παραλαμβάνει προσωπικά στοιχεία νικήτων παραμόνο ID’s.Τα IDs μετά την κλήρωση αποστέλλονται από το ΚΕΝΤΡΟ στην Coca Cola 3Ε.

 1. Διαδικασία αποστολής δώρων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς εντός μίας εβδομάδας  από τη διεξαγωγή της κλήρωσης από εκπρόσωπο της Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε προκειμένου να ενημερωθούν ότι είναι οι νικητες του διαγωνσμού . Σε κάθε περίπτωση έκαστος εκ των ειδοποιηθέντων νικητών θα πρέπει εντός επτά (7)  ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει την αποδοχή του.Εν συνεχεία η λίστα των επιβεβαιωμένων νικητών και αναπληρωματικών θα σταλεί στην Coca Cola 3E η οποία θα αναλαβει την αποστολή της λίστας στο ΚΕΝΤΡΟ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μεσω  email  από εκπρόσωπο του ΚΕΝΤΡΟΥ για τη διαδικασία αποστολής του δώρου και την προθεσμία/περίοδο  παραλαβής του (από  19/4/2021 εώς 16/5/2021).Οι νικητές θα μπορούν να παραγγείλουν  το  δώρο τους 2 ημέρες νωρίτερα από την ημέρα παραλαβής σε τηλεφωνική γραμμή που θα τους επικοινωνηθεί. Σε κάθε περίπτωση έκαστος εκ των ειδοποιηθέντων νικητών θα πρέπει εντός επτά (7)  ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει την αποδοχή παραλαβής του δώρου.Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των επτά (7)  ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις ως ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ  ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή/και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος από τους Νικητές ή/και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E. Ενδέχεται οι νικητές ή αναπληρωματικοί, κατά περίπτωση, να χρειαστεί να επιδείξουν Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία Νικητή, τόπος διαμονής στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής δώρου.

 

          Η Coca Cola 3E δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης. Η προσπάθεια ειδοποίησης των                Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του ΚΕΝΤΡΟΥ που ενεργεί για λογαριασμό αυτής.

 1. Οι όροι του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στον ιστότοπο www.thanopoulos.gr . Οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E δικαιούνται να μεταβάλουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσουν με ανακοίνωση που θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο της οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ www.thanopoulos.gr. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του Διαγωνισμού, οι οποιεσδήποτε συμμετοχές, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 2.  Το όνομα του κάθε νικητή όπως και η φωτογραφία του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφημιστικούς και δημοσιοποίησης και για το λόγο αυτό μπορεί να κληθούν να υπογράψουν ειδικό έγγραφο με το οποίο θα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην CocaCola 3Eγια τον ως άνω σκοπό και θα συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς θα δηλώνουν ότι τα ως άνω δεν προσβάλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Σε περίπτωση άρνησής τους η Διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να τους αποκλείσει ακόμα και στο στάδιο παράδοσης – παραλαβής του δώρου.
 3.  Προσωπικά Δεδομένα: Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται είναι ο αριθμός της κάρτας πιστότητας όλων των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς.

           Μετά την ανάδειξη των νικητήριων καρτών η Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. θα επικοινωνήσει με τους νικητές και αφού λάβει την επιβεβαίωσή τους θα προβεί στη διαβίβαση  των προσωπικών δεδομένων αυτών              όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο αρχείο των κατόχων κάρτας πιστότητας “Bonus”, στην Coca Cola 3E  προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και η ενημέρωσή τους για τη             διαδικασία παραλαβής του δώρου τους. Η αρχική επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει από τη Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  και στη συνέχεια  από το ΚΕΝΤΡΟ, στο οποίο η Coca Cola 3E θα έχει διαβιβάσει τα                 προσωπικά δεδομένα των νικητών.

           Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά               με την επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 2108000888 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου).

           Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση             της παράδοσης των δώρων.

          Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που είναι αναρτημένοι στο site www.thanopoulos.gr για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από                τ ην Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο των ανωτέρω.

 

 1.   Προσωπικά Δεδομένα Νικητών/ Αναπληρωματικών

      α. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Coca Cola 3E ως υπεύθυνη επεξεργασίας και το ΚΕΝΤΡΟ ως εκτελών την επεξεργασία, δηλαδή υπεύθυνο επικοινωνίας με τους νικητές για την αποστολή των δώρων, θα          τηρήσουν αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των νικητών/ αναπληρωματικών, που θα του γνωστοποιηθούν από τηνΔ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο,          διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη.

     Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης των δώρων στους νικητές/ αναπληρωματικούς.

      Το ΚΕΝΤΡΟ θα καταστρέψει τα στοιχεία 3μήνες μετά την ημερομηνία αποστολής  των δώρων.

     β. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών/ αναπληρωματικών θα λάβει χώρα για τους σκοπούς απόδοσης των δώρων του διαγωνισμού.

     γ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των νικητών/ αναπληρωματικών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Coca Cola 3E που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για             την απόδοση των δώρων του Διαγωνισμού καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΚΕΝΤΡΟΥ, εταιρείας που θα συνδράμει την Coca Cola 3E στον παραπάνω σκοπό , οι οποίοι                  ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την απόδοση των δώρων του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Coca Cola 3E. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις          ανάγκες  της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Coca Cola 3E  ή/και τυχόν τρίτος συνεργάτης αυτής ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα                          προσωπικά δεδομένα των νικητών, ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς , και διανομής των ως ανω δώρων και οι οποίοι θα τα                       επεξεργαστούν για λογαριασμό της Coca Cola 3E.

        δ. Κατ’ εξαίρεση η Coca Cola 3E δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών/ αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών,          μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

          ε.Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών/ αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του                Ευρωπαϊκής Ένωσης.

           Στ. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός                τριών (3) μηνών μετά την απόδοση των Δώρων.

          ζ. Οι νικητές/ αναπληρωματικοί έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και                         αφετέρου  να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον                      συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

         η.Τέλος, οι νικητές/ αναπληρωματικοί  έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η                  πεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

         θ.Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι νικητές/ αναπληρωματικοί μπορούν να                    απευθύνονται εγγράφως στη Coca Cola 3E, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DataProtectionOffice@cchellenic.com.

           ι. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ειδικά σε σχέση με τον παρόντα όρο 15,  υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος                   ΑΒΕΕ» με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

 1.   Η ευθύνη της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. περιορίζεται στη συγκέντρωση των συμμετοχών για τη διενέργεια της κλήρωσης ,στην ειδοποίηση των νικητών για την αποδοχή του και στην αποστολή των στοιχείων των 5 νικητών και των 5 αναπληρωματικών στη Coca Cola 3E. Το δώρο είναι επιλογής της Coca Cola 3E η οποία υποχρεούται να παραδώσει αυτό στο νικητή – τελικό αποδέκτη του δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E  περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και Coca Cola 3E δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.
 2.   Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και της γνωστοποίησης για τα προσωπικά δεοδμένα.
 3.   Αρμόδια για κάθε τυχόν ζητημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.