Επιστροφές Δώρων

Τα δώρα μπορούν να επιστραφούν μόνο εντός 15 ημερών από την παραλαβή τους, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και βρίσκονται σε σφραγισμένη συσκευασία. Μόνο τότε επιστρέφονται οι πόντοι που είχαν αφαιρεθεί κατά την εξαργύρωσή του.

Παρακαλούμε κρατάτε πάντα το αποδεικτικό εξαργύρωσης.