Εταιρική ευθύνη

Στη Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ η έννοια της κοινωνικής ευθύνης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στο σχεδιασμό της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και στο μοντέλο διοίκησης της εταιρείας. Πορευόμαστε με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Υπηρετώντας τον άνθρωπο, ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι να αντιλαμβανόμαστε και να καλύπτουμε τις ανάγκες των καταναλωτών. Να προσφέρουμε πάντα προϊόντα σε μοναδική ποικιλία και ποιότητα καθώς και σε ανταγωνιστικές τιμές, με κύριο γνώμονα την προστασία του πελάτη μας και τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησής του.

Ταυτόχρονα επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στα δικαιώματα και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κάθε εργαζομένου. Οι συναδελφικές σχέσεις έχουν πάνω από όλα ανθρώπινο χαρακτήρα και βασίζονται στην αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια. Δεν είναι τυχαίο που ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων της εταιρείας, μας συντροφεύει από τα πολύ αρχικά μας βήματα.

Η Δ.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ πάντοτε, βάσει της ανθρωποκεντρικής της φιλοσοφίας της, μεριμνά για την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Στηρίζει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, αναλαμβάνει τη χορηγία σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών έργων. Επιπλέον, συμβάλει όσο μπορεί στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για σημαντικά θέματα στον τομέα της πρόληψης, της προστασίας κλπ.

Ο κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την συνεχή παρακίνηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιούμαστε, αποτελεί για μας, μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες μας. Όλα τα υλικά συσκευασίας καθώς και οι συσκευασίες των προϊόντων που καταναλώνονται από το προσωπικό της εταιρείας ανακυκλώνονται. Φροντίζουμε για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ανθρώπων μας σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί η φροντίδα του ξεκινά από την κάθε οικογένεια, την κάθε επιχείρηση, τον καθένα από εμάς.

  • Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης οργανώνονται ενημερωτικές καμπάνιες για την αξία και την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, για τους επισκέπτες των καταστημάτων μας.

  • Επίσης, προσφέρουμε διασπώμενες σακούλες αγορών καθώς και την επιλογή τσάντας πολλαπλών χρήσεων με επιβράβευση του πελάτη κάθε φορά που τη χρησιμοποιεί.

  • Σε όλα μας τα καταστήματα οι επισκέπτες μπορούν να απορρίψουν παλιές μπαταρίες και λαμπτήρες προς ανακύκλωση. Επιπλέον, στο κατάστημα της Ελαιών 38, στη Νέα Κηφισιά, έχει τοποθετηθεί δεξαμενή για τη συλλογή μαγειρικών ελαίων.

  • Τέλος, κατά καιρούς στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες οργανισμών με περιβαντολλογικό περιεχόμενο και δράσεις.

Φωτογραφικό υλικό: